You are currently viewing เนอสเซอรี่มีความจำเป็นกับเด็กหรือไม่

เนอสเซอรี่มีความจำเป็นกับเด็กหรือไม่

  • Post author:
  • Post category:Blog

ซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าเนอสเซอรี่นั้นมันก็เป็นเหมือนกันเรียน เตรียมก่อนเข้าอนุบาลซึ่งมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ผู้ปกครองนั้น จะเลือกให้ลูกของคุณนั้นไปเข้าสังคมเหมือนเป็นการฝึกฝน ในการเข้าสังคมเรียนรู้สิ่งต่างๆก่อนจะเข้าอนุบาล

ทำไมถึงต้องเรียน

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการเลี้ยงอยู่ที่บ้าน แต่มาเลี้ยงที่โรงเรียนมันแตกต่างกันอย่างแน่นอน เนื่องจากเด็กนั้นจะได้มารู้จักเพื่อนๆรู้จักการรอรู้จักการขอโทษ และแบ่งปันสิ่งต่างๆซึ่งกันและกันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสอนให้ได้

รับผิดชอบ

จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้นเนื่องจากการไปเนอสเซอรี่นั้น ก็จำเป็นจะต้องมีกระเป๋ามีกระติกน้ำมีรองเท้าคือเอาง่ายๆว่าจะต้องดูแลสิ่งของต่างๆ ที่เป็นของตัวเองรองเท้าใส่กับบ้านเก็บกระเป๋าก่อนกลับบ้านเป็นต้น

พัฒนาการ

เชื่อได้เลยว่าเออพี่นั้นจะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำอย่างแน่นอน ดังนั้นมันเป็นกิจกรรมที่อาจจะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์หรือพัฒนากล้ามเนื้อ ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเด็กแต่อย่างไรก็ตาม การจะเลือกเนอสเซอรี่ที่ไว้วางใจนั้นก็แล้วแต่ผู้ปกครอง